DZPUCK.262.131.2020

Znak: 
DZPUCK.262.131.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników do monitorowania terapii biologicznej wraz z dzierżawą czytnika dla DSK UCKWUM na okres 36 miesięcy
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl