DZPUCK.262.136.2020

Znak: 
DZPUCK.262.136.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników do automatycznego systemu posiewu krwi wraz z dzierżawą i posadowieniem analizatorów dla UCK WUM, DSK i CSK w Warszawie na okres 36 miesięcy, DZPUCK.262.136.2020
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20853/details