DZPUCK.262.138.2020

Znak: 
DZPUCK.262.138.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń na aparacie QTRAP 4500 metodą LC-MS/MS wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu dla UCK WUM DSK w Warszawie na okres 36 miesięcy
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20265/details