DZPUCK.262.141.2020

Znak: 
DZPUCK.262.141.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń z zakresu immunologii transfuzjologicznej, wraz z dzierżawą analizatorów automatycznych, systemu manualnego, sprzętu komputerowego do obsługi oprogramowania Pracowni Serologii i Banku Krwi oraz urządzeń pomocniczych na okres 36 miesięcy dla UCK WUM lokalizacja DSK, CSK, SKDJ
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/25975