DZPUCK.262.146.2020

Znak: 
DZPUCK.262.146.2020
Przedmiot zamówienia: 
Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM.
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20162/details