DZPUCK.262.149.2020

Znak: 
DZPUCK.262.149.2020
Przedmiot zamówienia: 
Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów leczniczych UCKWUM, nr DZPUCK.262.149.2020
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/25382