DZPUCK.262.150.2020

Znak: 
DZPUCK.262.150.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego – stentgrafty i łaty naczyniowe.
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21096/details