DZPUCK.262.151.2020

Znak: 
DZPUCK.262.151.2020
Przedmiot zamówienia: 
Zakup i dostawa chemicznych produktów leczniczych oraz produktów biobójczych do trzech lokalizacji UCK WUM
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21524/details