DZPUCK.262.154.2020

Znak: 
DZPUCK.262.154.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa wyrobów medycznych – materiałów do rekonstrukcji i osteosyntezy płytkowej wysokospecjalistycznej stosowanej w zabiegach z zakresu traumatologii
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21158/details