DZPUCK.262.155.2020

Znak: 
DZPUCK.262.155.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa środka biobójczego do dezynfekcji pomieszczeń do zastosowania w urządzeniach do wytwarzania suchej mgły
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20542/details