DZPUCK.262.156.2020

Znak: 
DZPUCK.262.156.2020
Przedmiot zamówienia: 
Zakup i dostawa leków działających na układ sercowo-naczyniowy (wg ATC grupa C) do trzech lokalizacji UCK WUM
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=25995