DZPUCK.262.158.2020

Znak: 
DZPUCK.262.158.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa elektrod ablacyjnych chłodzonych wraz z dzierżawą systemu ablacyjnego
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20297/details