DZPUCK.262.160.2020

Znak: 
DZPUCK.262.160.2020
Przedmiot zamówienia: 
Zakup oraz dostawa staplerów wraz z ładunkami do trzech lokalizacji UCK WUM
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21622/details