REJZAMPUB/84/2018

Znak: 
REJZAMPUB/84/2018
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa produktów leczniczych dla SPDSK w Warszawie
Uwagi: 
Wcześniejsze informacje odnośnie postępowania na stronie: http://bip.spdsk.edu.pl/zamowienia-publiczne-nowe/aktualne-postepowania-przetargowe.html