Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZP.262.198.2017 Dostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz etykiet - 2 pakiety
DZP/270/188/16 Dostawa osprzętu, części i materiałów zużywalnych wielorazowych do aparatury medycznej – 16 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/111/16 Dostawa osprzętu, części i materiałów zużywalnych wielorazowych do aparatury medycznej - 73 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.69.2017 Dostawa osprzętu do aspiratora ultradźwiękowego wraz z dzierżawą urządzenia oraz osprzętu do noża wodnego – 2 pakiety. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.95.2017 Dostawa osprzętu do komory spirometrycznej oraz drobnego sprzętu medycznego - 4 pakiety.
DZP.262.118.2018 Dostawa osprzętu do systemu Carto
DZP/270/110/16 Dostawa osprzętu do wiertarki elektrycznej oraz zastawek średniociśnieniowych i komorowych wraz z osprzętem - 5 pakietów zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.46.2017 Dostawa ostrzy, żyletek, taśm do mikrotomu oraz drobnego sprzętu medycznego – 5 pakietów.
DZP/270/160/16 Dostawa papierowych bonów towarowo - usługowych dla pracowników SPCSK
DZP.262.31.2019 Dostawa pieczywa świeżego Zawiadomienie o wynikach postępowania

Strony