Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj rosnąco Uwagi
DZP.262.76.2017 Konserwacja dźwigów w ilości 23 szt. w SP CSK oraz usługi pogotowia dźwigowego
DZP.262.50.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiologicznego wraz z dzierżawą urządzeń – 4 pakiety
DZP.262.48.2018 Dostawa materiałów i osprzętu elektrycznego do SPCSK.
DZPUCK.262.059.2020 Dostawa hemostatyków w podziale na części, nr DZPUCK.262.059.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=19488

Strony