Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.140.2017 Dostawa produktów leczniczych 26 pakietów
DZP.262.141.2019 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0029/16 dla Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii UCK WUM w zakresie: Pakiet (Część) 1: Sprzęt komputerowy, Pakiet (Część) 2 Sprzęt serwerowy
DZP.262.14.2017 Dostawa implantów pniowych oraz ślimakowych – 2 pakiety
DZP.262.14.2018 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych - 30 pakietów
DZP.262.14.2019 Dostawa nabiału Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać do dnia 08.04.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert 08.04.2019 r. o godz. 12:30
DZP.262.142.2017 Dostawa produktów leczniczych 12 pakietów
DZP.262.142.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych - 5 pakietów
DZP.262.143.2017 Dostawa dozowników tlenowych i regulatorów ssania Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.144.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz papierów rejestracyjnych – 18 pakietów.
DZP.262.144.2019 Dostawa i wdrożenie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego w zakresie mikrobiologii i epidemiologii Rozstrzygnięcie postępowania

Strony