Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.16.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu radiologicznego, filmów RTG oraz wkładów do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu – 3 pakiety.
DZP.262.16.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 5 pakietów.
DZP.262.163.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiochirurgicznego - 6 pakietów
DZP.262.164.2018 Dostawa dysków SSD do macierzy Fujitsu Eternus DX90 S2 posiadanych przez Zamawiającego.
DZP.262.165.2018 Dostawa produktu leczniczego Glecaprevirum + Pibrentasvirum
DZP.262.166.2017 Remont sal dydaktycznych
DZP.262.166.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego - 2 pakiety
DZP.262.167.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiologicznego – 2 pakiety.
DZP.262.167.2018 Dostawa i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek. Postępowanie unieważnione
DZP.262.168.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych - 4 pakiety

Strony