Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.168.2018 Zakup wyposażenia medycznego – 6 pakietów
DZP.262.170.2017 Dostawa i montaż sprężarek powietrza medycznego
DZP.262.170.2018 Dostawa środków do mycia powierzchni w SPCSK Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.172.2018 Dostawa klipsów typu YASARGIL, zestawów do hemofiltracji dla dorosłych oraz sprzętu laparoskopowego– 5 pakietów.
DZP.262.173.2017 Dostawa skanera rezonansu magnetycznego z adaptacją pomieszczeń.
DZP.262.173.2018 Dostawa stymulatora rdzenia kręgowego wraz z programatorem
DZP.262.174.2017 Dostawa myjni dezynfektorów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.174.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego – 12 pakietów
DZP.262.175.2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 17 pakietów
DZP.262.176.2017 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych - 82 pakiety

Strony