Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.189.2017 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 141 pakietów
DZP.262.190.2017 Dostawa wkładów do pompy centryfugalnej oraz zastawek serca - 2 pakiety
DZP.262.191.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 12 pakietów.
DZP.262.192.2019 Nadzór autorski i usługa serwisu systemu InfoMedica/AMMS.
DZP.262.195.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego - 4 pakiety. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.196.2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz bielizny szpitalnej 1x użytku – 10 pakietów
DZP.262.197.2017 Dostawa produktów leczniczych 33 pakiety.
DZP.262.197.2019 Dostawa, wymiana lampy do urządzenia angiograficznego dla Ośrodka Naczyniowego Zakładu Radiologii
DZP.262.198.2017 Dostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz etykiet - 2 pakiety
DZP.262.199.2017 Dostawa aparatów do dializ – 8 szt.

Strony