Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.093.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych dostępnych w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/18107/details
DZPUCK.262.096.2020 Dostawa elektrod diagnostycznych typu Lasso, DZPUCK.262.096.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20159/details
DZPUCK.262.099.2020 Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji oraz dzierżawa bielizny szpitalnej, odzieży roboczej oraz innego asortymentu dla UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/16898/details
DZPUCK.262.101.2020 DOKOŃCZENIE ROZBUDOWY BUDYNKU KLINIKI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII, MIESZCZĄCEJ SIĘ W PAWILONIE NR. 3, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „SPECJALISTYCZNA KARDIOLOGIA W SZPITALU KLINICZNYM DZIECIĄTKA JEZUS W WARSZAWIE ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY ZDROWOTNE POPULACJI”
DZPUCK.262.102.2020 Usługa uruchomienia oprogramowania Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą konfiguracji oprogramowania w lokalizacji SKDJ UCK WUM
DZPUCK.262.104.2020 Usługa transportu sanitarnego i transportu posiłków dla UCK WUM nr DZPUCK.262.104.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22840
DZPUCK.262.105.2020 Dostawa elektrod bipolarnych do zabiegów ablacji kardiochirurgicznej wraz z dzierżawą generatora i osprzętu niezbędnego do wykonania 40 ablacji kardiochirurgicznych. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22119
DZPUCK.262.106.2020 Usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych dla zakładów leczniczych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
DZPUCK.262.107.2020 Dzierżawa szaf do odzieży operacyjnej dla zakładów leczniczych UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/18960/details
DZPUCK.262.109.2020 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do dializy otrzewnowej ADO, CADO. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22468

Strony