Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.121.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 16 pakietów.
DZP.262.121.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Unieważnienie postępowania
DZP.262.12.2018 Usługi transportu sanitarnego dla SP CSK – 2 pakiety
DZP.262.12.2019 Dostawa procesorów mowy/dźwięku i implantów ślimakowych https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane
DZP.262.122.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.123.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.124.2019 Dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych, nawiewników, stropów laminarnych, szaf klimatyzacji precyzyjnej i klimakonwektorów wraz z odbiorem filtrów zużytych dla trzech obiektów szpitali UCK WUM Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.125.2017 Dostawa elektrod wielofunkcyjnych Pro-Padz oraz specjalistycznego sprzętu kardiologicznego - 2 pakiety
DZP.262.125.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu kardiologicznego, sprzętu endoskopowego i zestawów do punkcji jamy opłucnej – 8 pakietów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.126.2017 Dostawa wyrobów diagnostycznych oraz odczynników laboratoryjnych - 6 pakietów

Strony