Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj rosnąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.116.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/18188/details
DZPUCK.262.114.2020 Realizacja termomodernizacji budynku użyteczności publicznej E w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie
DZPUCK.262.113.2020 Dostawa opasek gipsowych i podkładów podgipsowych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22564
DZPUCK.262.111.2020 Dostawa artykułów gospodarczych, dozowników, baterii, mopów i stelaży, naczyń jednorazowych, dozowników łokciowych, mydła, płynów, Microsystemów, woreczków i saszetek transportowych. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/login (ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT , MODYFIKACJA SIWZ)
DZPUCK.262.109.2020 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do dializy otrzewnowej ADO, CADO. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22468
DZPUCK.262.107.2020 Dzierżawa szaf do odzieży operacyjnej dla zakładów leczniczych UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/18960/details
DZPUCK.262.106.2020 Usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych dla zakładów leczniczych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
DZPUCK.262.105.2020 Dostawa elektrod bipolarnych do zabiegów ablacji kardiochirurgicznej wraz z dzierżawą generatora i osprzętu niezbędnego do wykonania 40 ablacji kardiochirurgicznych. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22119
DZPUCK.262.104.2020 Usługa transportu sanitarnego i transportu posiłków dla UCK WUM nr DZPUCK.262.104.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22840
DZPUCK.262.102.2020 Usługa uruchomienia oprogramowania Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą konfiguracji oprogramowania w lokalizacji SKDJ UCK WUM

Strony