Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj rosnąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.061.2020 Dostawa produktu leczniczego Sevoflurane wraz z dzierżawą parowników do trzech lokalizacji UCK WUM.
DZPUCK.262.059.2020 Dostawa hemostatyków w podziale na części, nr DZPUCK.262.059.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=19488
DZPUCK.262.058.2020 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/19313
DZPUCK.262.057.2020 Dostawa worków na odpady medyczne nr DZPUCK.262.057.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/19611
DZPUCK.262.056.2020 Zakup i dostawa koncentratów dializacyjnych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/14114/details
DZPUCK.262.055.2020 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych do wykonywania oznaczeń morfologii krwi z różnicowaniem krwinek białych na min. 5 populacji, oznaczaniem retikulocytów i erytroblastów wraz z dzierżawą analizatora i urządzeń pomocniczych dla UCK WUM, CSK w Warszawie na okres 12 miesięcy https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=19445
DZPUCK.262.053.2020 Modernizacja i remont pomieszczeń CSK w latach 2020/2021 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/14134/details
DZPUCK.262.052.2020 Dostawa świeżego drobiu i podrobów https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/14568/details
DZPUCK.262.049.2020 Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12063/details
DZPUCK.262.047.2020 Dostawa – wyrobów medycznych i leków (leczenie EB) nr DZPUCK.262.047.2020 Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=17553

Strony