Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.15.2019 Zakup i dostawa koncentratów dializacyjnych na potrzeby Stacji Dializ w podziale na 2 części
DZP.262.152.2017 Wymiana sieci cieplnej wysokich parametrów w SP CSK
DZP.262.152.2018 Dostawa stymulatorów i defibrylatorów wraz z osprzętem oraz drobnego sprzętu kardiologicznego – 10 pakietów
DZP.262.152.2019 Dostawa cytometru przepływowego z wyposażeniem dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”
DZP.262.153.2017 Dostawa zestawów opatrunkowych operacyjnych i zabiegowych oraz pakietów opatrunkowych - 7 pakietów
DZP.262.153.2018 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 182 pakiety
DZP.262.153.2019 Dostawa mikroskopów dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019” w podziale na części: Część 1: Dostawa mikroskopów badawczych w układzie prostym; Część 2: Dostawa mikroskopów do badań biologicznych; Część 3: Dostawa mikroskopu badawczego z kontrastem fazowym i torem wizyjnym
DZP.262.154.2017 Dostawa i montaż sprężarek powietrza medycznego
DZP.262.154.2018 Dostawa drobnego sprzętu kardiologicznego, zestawów do drenażu, systemów do zamykania mostka, oksygenatorów wraz z osprzętem, strzyżarek oraz sprzętu endoskopowego i radiologicznego – 10 pakietów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.155.2017 Dostawa stymulatorów i defibrylatorów wraz z osprzętem – 5 pakietów.

Strony