Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.126.2018 Dostawa protezy ubytku kości czaszki projektowanej na indywidualne zamówienie Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.126.2019 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0029/16 dla Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii UCK WUM w zakresie: Pakiet (Część) 1: Sprzęt komputerowy, Pakiet (Część) 2 Sprzęt serwerowy
DZP.262.127.2017 Dostawa prześcieradeł, rękawic diagnostycznych oraz drobnego sprzętu medycznego – 12 pakietów
DZP.262.127.2018 Dostawa druków medycznych, etykiet na worki z odpadami medycznymi oraz etykiet na kroplówki z lekami cytotoksycznymi - 3 pakiety
DZP.262.128.2017 Dostawa produktów leczniczych - 5 pakietów
DZP.262.129.2017 Dostawa i montaż sprężarek powietrza medycznego Przesunięcie terminu składania ofert, wpłaty wadium oraz otwarcia ofert
DZP.262.129.2018 Dostawa produktów leczniczych - 2 pakiety
DZP.262.130.2017 Dzierżawa respiratorów i koncentratorów tlenowych – 2 pakiety
DZP.262.130.2018 Dostawa klejów chirurgicznych - 5 pakietów
DZP.262.130.2019 Dostawa mikroskopu badawczego z kontrastem fazowym i torem wizyjnym wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi urządzeń dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”

Strony