Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.135.2018 Modernizacja Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej celem poprawy jakości świadczeń w zakresie przeszczepiania narządów oraz remonty pomieszczeń w SPCSK – 2 pakiety.
DZP.262.135.2019 Dostawa produktów leczniczych Clindamycinum oraz Basiliximab Unieważnienie postępowania
DZP.262.136.2018 Dostawa serwet sterylnych, ustników papierowych, fartuchów chirurgicznych, rurek tracheotomijnych, torebek na płyny, filtrów przeciwbakteryjnych oraz materiałów do terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów – 10 pakietów
DZP.262.136.2019 Dostawa produktów leczniczych Blinatumomab oraz Toxinum botulinicum typu A. Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.137.2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Ministerstwa Zdrowia –programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.
DZP.262.137.2018 Dostawa produktów leczniczych 112 pakietów
DZP.262.138.2017 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą zespołu urządzeń do wykonywania oznaczeń
DZP.262.138.2018 Dostawa materiałów szewnych - 4 pakiety
DZP.262.139.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych – 8 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.139.2018 Dostawa siatek przepuklinowych, materiałów hemostatycznych, materiałów opatrunkowych – 23 pakiety

Strony