DZPUCK.262.095.2020

Znak: 
DZPUCK.262.095.2020
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie stałej, całodobowej usługi ochrony osób i mienia w obiektach UCK WUM
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/16462/details