Lista ogłoszeń na usługi społeczne

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.095.2020 Świadczenie stałej, całodobowej usługi ochrony osób i mienia w obiektach UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/16462/details
DZP.262.228.2019 Usługa kompleksowego świadczenia pomocy prawnej dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Składanie ofert: 16.12.2019 r. do godz. 09:30 Zawiadomienie o wynikach postępowania
CSK-DAG.2210.4.2019 Wynajem pomieszczenia celem prowadzenia działalności handlowo-usługowej w zakresie wytwarzania i sprzedaży soków w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM. Rozstrzygnięcie konkursu
DZP.262.21.2019 Zapewnienie stałej ochrony osób i mienia w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.25.2018 Usługa ochrony obiektów, osób i mienia Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
DZP.262.53.2017 Usługa ochrony obiektów, osób i mienia Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.