Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.111.2020 Dostawa artykułów gospodarczych, dozowników, baterii, mopów i stelaży, naczyń jednorazowych, dozowników łokciowych, mydła, płynów, Microsystemów, woreczków i saszetek transportowych. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/login (ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT , MODYFIKACJA SIWZ)
DZPUCK.262.106.2020 Usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych dla zakładów leczniczych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
DZPUCK.262.135.2020 Dostawa sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych dla szpitali UCKWUM nr DZPUCK.262.135.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/23221
DZPUCK.262.137.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac modernizacyjno-budowlanych zadania pn. Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Immunogenetyki, Kliniki Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii przeznaczonych do diagnostyki transplantacyjnej https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/18470/details
DZPUCK.262.116.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/18188/details
DZPUCK.262.093.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych dostępnych w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/18107/details
DZPUCK.262.104.2020 Usługa transportu sanitarnego i transportu posiłków dla UCK WUM nr DZPUCK.262.104.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22840
DZPUCK.262.113.2020 Dostawa opasek gipsowych i podkładów podgipsowych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22564
DZPUCK.262.109.2020 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do dializy otrzewnowej ADO, CADO. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22468
DZPUCK.262.128.2020 Wykonanie robót budowlanych i prac instalacyjno- montażowych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń w celu wykonania adaptacji pomieszczeń i instalacji na potrzeby wstawienia i uruchomienia nowego rezonansu magnetycznego

Strony