DZPUCK.262.054.2020

Znak: 
DZPUCK.262.054.2020
Przedmiot zamówienia: 
Przeprowadzenie audytu prawnego w zakresie wewnątrz zakładowych aktów prawa pracy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Ogłoszeniu o zamówieniu.