Postępowania prowadzone poza ustawą PZP

Znaksortuj rosnąco Przedmiot zamówienia Uwagi
25/IT/2020 Rozbudowa sieci LAN dla Lecznicy SKDJ oraz połączenie wybranych punktów dystrybucyjnych w lokalizacji SKDJ.