DZP.262.101.2017

Znak: 
DZP.262.101.2017
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa przeciwciał monoklonalnych, odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i zużywalnych wraz z dzierżawą cytometru przepływowego wyposażonego w trzy lasery