DZP.262.116.2018

Znak: 
DZP.262.116.2018
Przedmiot zamówienia: 
Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej na pracownię leków cytostatycznych.
Uwagi: 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
ZałącznikWielkość
HTML icon Ogłoszenie o zamówieniu.htm82.03 KB
PDF icon SIWZ.pdf942.82 KB
PDF icon Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór umowy.pdf133.34 KB
PDF icon Załącznik nr 2 do SIWZ - STWOiR.pdf767.3 KB
Plik Załącznik nr 3 do SIWZ - TOM I - Architektura i konstrukcja.7z42.78 MB
Plik Załącznik nr 4 do SIWZ - TOM II - Instalacje sanitarne.7z32.33 MB
Plik Załącznik nr 5 do SIWZ - TOM III - Instalacje elektryczne.7z19.13 MB
Plik Załącznik nr 6 do SIWZ - TOM IV - Instalacje niskich prądów.7z3.64 MB
Plik Załącznik nr 7 do SIWZ - Wizualizacja pomieszczeń.7z33.29 MB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 8 do SIWZ.doc74.5 KB
Microsoft Office document icon Formularz Oferty.doc69 KB
Plik Załącznik nr 1 do Formularza oferty.docx21.88 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 2 do Formularza Oferty.doc71.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 3 do Formularza oferty.doc73 KB
PDF icon Zał. nr 4 do Formularza Oferty - kosztorys nakładczy budowlany.pdf382.07 KB
Binary Data Zał. nr 4 do Formularza Oferty - kosztorys nakładczy budowlany .ath108.2 KB
PDF icon Zał. nr 5 do Formularza Oferty - kosztorys nakładczy sanitarny.pdf561.13 KB
Binary Data Zał. nr 5 do Formularza Oferty - kosztorys nakładczy sanitarny.ath220.14 KB
PDF icon Zał. nr 6 do Formularza Oferty - kosztorys nakładczy elektryczny.pdf268.42 KB
Binary Data Zał. nr 6 do Formularza Oferty - kosztorys nakładczy elektryczny.ath81.51 KB
HTML icon OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.htm20.3 KB
PDF icon Modyfikacja SIWZ.pdf51.24 KB
Microsoft Office document icon Aktualnie obowiązujący Formularz Oferty.doc70.5 KB
PDF icon Aktualnie obowiązujący Zał. nr 6 do Formularza Oferty - kosztorys nakładczy teletechniczny.pdf268.42 KB
Binary Data Aktualnie obowiązujący Zał. nr 6 do Formularza Oferty - kosztorys nakładczy teletechniczny.ath81.51 KB
PDF icon Aktualnie obowiązujący Zał. nr 7 do Formularza Oferty - kosztorys nakładczy elektryczny.pdf234.37 KB
Binary Data Aktualnie obowiązujący Zał. nr 7 do Formularza Oferty - kosztorys nakładczy elektryczny.ath67.83 KB
PDF icon Odpowiedzi na pytania.pdf31.43 KB
PDF icon Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf23.5 KB