DZP.262.117.2018

Znak: 
DZP.262.117.2018
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa zacisków naczyniowych, kolagenowych matryc do odbudowy opony mózgowej, drobnego sprzętu medycznego, protezek do wszczepów wewnątrzusznych oraz osprzętu do neuronawigacji – 18 pakietów