DZP.262.12.2019

Znak: 
DZP.262.12.2019
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa procesorów mowy/dźwięku i implantów ślimakowych
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane