DZP.262.124.2019

Znak: 
DZP.262.124.2019
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych, nawiewników, stropów laminarnych, szaf klimatyzacji precyzyjnej i klimakonwektorów wraz z odbiorem filtrów zużytych dla trzech obiektów szpitali UCK WUM
Uwagi: 
Zawiadomienie o wynikach postępowania

Zawiadomienie o wynikach postępowania

ZałącznikWielkość
PDF icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf390.59 KB
PDF icon 01 SIWZ DZP.262.124.2019.pdf553.13 KB
Plik 02 Zał 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia loco CSK.xlsx27.1 KB
Plik 03 Zał 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia loco DSK.xlsx23.86 KB
Plik 04 Zał 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia loco SKDJ.xlsx16.36 KB
PDF icon 05 Zał 2 do SIWZ - Formularz oferty.pdf510.61 KB
Plik 05 Zał 2 do SIWZ - Formularz oferty.docx27.69 KB
Plik 06 Zał 2a do SIWZ Formularz cenowy loco CSK.xlsx30.06 KB
Plik 07 Zał 2a do SIWZ Formularz cenowy loco DSK.xlsx28.03 KB
Plik 08 Zał 2a do SIWZ Formularz cenowy loco SKDJ.xlsx18.35 KB
PDF icon 09 Zał 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.pdf352.19 KB
Plik 09 Zał 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx46.72 KB
PDF icon 10 Zał 4 do SIWZ - przynależność do grupy kapitałowej.pdf372.96 KB
Plik 10 Zał 4 do SIWZ - przynależność do grupy kapitałowej.docx18.17 KB
PDF icon 11 Zał 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf897.9 KB
PDF icon 12 Zał 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.pdf217.15 KB
Plik 12 Zał 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.docx12.9 KB
PDF icon 13 Zał 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. filtrów.pdf356.41 KB
Plik 13 Zał 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. filtrów.docx14.52 KB
PDF icon DZP.262.124.2019 Zmiana SIWZ 2019-08-14.pdf406.53 KB
PDF icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf196.14 KB
PDF icon DZP.262.124.2019 Zmiana SIWZ 2019-08-22.pdf406.54 KB
PDF icon Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia.pdf197.75 KB
PDF icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf197.73 KB
PDF icon DZP.262.124.2019 Zmiana SIWZ 2019-08-29.pdf406.51 KB
PDF icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.pdf211.68 KB
PDF icon DZP.262.124.2019 Zmiana SIWZ 2019-09-03.pdf406.54 KB
Plik 02 Zał 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia loco CSK po zmianie.xlsx24.97 KB
Plik 03 Zał 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia loco DSK po zmianie.xlsx22.1 KB
Plik 04 Zał 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia loco SKDJ po zmianie.xlsx16.78 KB
Plik 05 Zał 2 do SIWZ - Formularz oferty po zmianie.docx28.12 KB
PDF icon 05 Zał 2 do SIWZ - Formularz oferty po zmianie.pdf513.03 KB
Plik 06 Zał 2a do SIWZ Formularz cenowy loco CSK po zmianie.xlsx30.37 KB
Plik 07 Zał 2a do SIWZ Formularz cenowy loco DSK po zmianie.xlsx25.37 KB
Plik 08 Zał 2a do SIWZ Formularz cenowy loco SKDJ po zmianie.xlsx19.03 KB
Plik 13 Zał 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. filtrów po zmianie.docx14.71 KB
PDF icon 13 Zał 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. filtrów po zmianie.pdf356.04 KB
PDF icon Wyjaśnienia i zmiana SIWZ z dnia 03.09.2019.pdf919.98 KB
PDF icon informacje_z_otwarcia_ofert.pdf302.5 KB
PDF icon informacje_z_otwarcia_ofert — sprostowanie.pdf358.95 KB
PDF icon Wyniki.pdf548.37 KB