DZP.262.125.2018

Znak: 
DZP.262.125.2018
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu kardiologicznego, sprzętu endoskopowego i zestawów do punkcji jamy opłucnej – 8 pakietów.
Uwagi: 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium