DZP.262.133.2019

Znak: 
DZP.262.133.2019
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa produktów leczniczych: Piperacillinum + Tazobactamum, Meropenemum, Paramagnetyczny środek kontrastowy do badań rezonansu magnetycznego.
Uwagi: 
Zawiadomienie o wynikach postępowania