DZP.262.15.2019

Znak: 
DZP.262.15.2019
Przedmiot zamówienia: 
Zakup i dostawa koncentratów dializacyjnych na potrzeby Stacji Dializ w podziale na 2 części