DZP.262.67.2018

Znak: 
DZP.262.67.2018
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz wkładów do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu – 2 pakiety
Uwagi: 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium