DZP/270/119/16

Znak: 
DZP/270/119/16
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa licencji bazy danych oraz przeniesienie danych z systemu CliniNET wraz z niezbędną konfiguracją.
Uwagi: 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert