DZP/270/153/16

Znak: 
DZP/270/153/16
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa hemo i plazmafiltrów, dializatorów, drenów i filtrów do hemodializ oraz materiałów zużywalnych do aparatu Prometheus – 4 pakiety