DZP/270/182/16

Znak: 
DZP/270/182/16
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń morfologii krwi z różnicowaniem krwinek białych na min 5 populacji, oznaczeniem erytroblastów i retikulocytów wraz z dzierżawą analizatora