DZP/270/53/16

Znak: 
DZP/270/53/16
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiologicznego – 5 pakietów