DZP/270/63/16

Znak: 
DZP/270/63/16
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa kieliszków do leków oraz cewników Foleya - 3 pakiety
Uwagi: 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium