DZPUCK.262.006.2020

Znak: 
DZPUCK.262.006.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników do badań z zakresu diagnostyki alergologicznej wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu.
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane