DZPUCK.262.014.2020

Znak: 
DZPUCK.262.014.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa wyrobów medycznych – sprzętu neuroradiologicznego do embolizacji w podziale na części
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12019/details