DZPUCK.262.021.2020

Znak: 
DZPUCK.262.021.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i neurochirurgicznych w podziale na części.
Uwagi: 
Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12707/details