DZPUCK.262.028.2020

Znak: 
DZPUCK.262.028.2020
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Dzieciątka Jezus UCK WUM w lokalizacji Lindleya 4, 02-005 Warszawa.
Uwagi: 
Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 1